Yiomau Mechanical

Sửa chữa

Để đảm bảo các sự cố được giải quyết nhanh chóng và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không mong muốn, chúng tôi luôn duy trì tồn kho một lượng phụ tùng thay thế chính hãng và bố trí sẵn đội ngũ sữa chữa túc trực gần khu vực của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn trang bị cho đội ngũ sữa chữa phương tiện đi lại được chuẩn bị sẵn các vật tư thông dụng trên xe để tăng tính linh hoạt của việc bảo trì.

Tất cả các công việc sửa chữa được thực hiện bởi nhân viên có trình độ cao và việc sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng sẽ đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng.