Yiomau Mechanical

Trùng tu

Trùng tu thiết bị giúp bạn có thể kéo dài vòng đời của máy móc. Chúng tôi thường khuyên khách hàng của mình gửi lại thiết bị để sửa chữa tổng thể sau nhiều năm sử dụng, hoặc khi thời gian vòng đời lý thuyết đã gần trôi qua, điều này có thể thay đổi, tùy thuộc vào lĩnh vực ứng dụng. Các cuộc sửa chữa của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người có thể đưa ra lời khuyên chuyên môn vì lợi ích tốt nhất của khách hàng dựa trên chẩn đoán tình trạng hiện tại của thiết bị. Chúng tôi đảm bảo sau khi sửa chữa, thiết bị hoàn toàn có thể vượt qua tất cả các kiểm tra chức năng, bao gồm cả cuộc kiểm tra mô phỏng khả năng tải thực tế, và được sơn hoàn thiện bằng sơn mới trước khi chúng tôi trả lại thiết bị cho khách hàng.