Yiomau Mechanical

Đôi khi, Cơ Khí Hữu Mậu có thể đặt thông tin trên máy tính của bạn để cho phép Cơ Khí Hữu Mậu nhận ra máy tính của bạn. Thông tin này thường được gọi là “cookie”. Thông thường, cookie cho phép thu thập thông tin nhất định liên quan đến máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), hệ điều hành máy tính, loại trình duyệt của bạn và địa chỉ của bất kỳ trang web giới thiệu nào. Cookie nhằm cải thiện Dịch vụ.

Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng của máy tính nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

 

  • Cookie cần thiết nghiêm ngặt. Đây là những cookie được yêu cầu cho hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của Dịch vụ của chúng tôi, sử dụng giỏ hàng hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.
  • Cookie phân tích / hiệu suất. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh Dịch vụ của chúng tôi khi họ đang sử dụng dịch vụ đó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.
  • Cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại Dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
  • Nhắm mục tiêu cookie. Các cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi, các trang / phần bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho Dịch vụ của chúng tôi và quảng cáo hiển thị trên đó phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích này.

 

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ: mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie nhắm mục tiêu.

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie cần thiết), bạn có thể không truy cập được vào tất cả hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.