Cẩu trục dạng treo
 • Nhà
 • Cẩu trục dạng treo
Cầu trục dạng treo là lựa chọn trong không gian không có cột, chiều cao thông thủy thấp, nhà có nhịp lớn, xưởng sản xuất máy bay.
Cẩu treo dầm đơn chiếm khá ít không gian, hệ thống dầm dọc được cố định trực tiếp dưới kèo nhà xưởng, các bánh xe chuyển động ở mặt dưới dầm dọc, móc cẩu giới hạn biên móc cẩu vì thế nhỏ lại, giúp tận dụng hầu hết không gian kèo nhà xưởng.

Thông số kỹ thuật cơ bản

 • Tải trọng
 • Khẩu độ nhịp
 • Tốc độ nâng hạ
 • Tốc độ di chuyển ngang
 • Tốc độ di chuyển dọc dài
 • tải trọng nâng có thể đạt 16 tấn
  tối đa có thể đạt tới 25m (điển hình)
  đạt đến 12.5m/min, có thể tùy vào lựa chọn máy kéo
  tối đa có thể đạt 30m/min
  tối đa có thể đạt 40m/min

   

  Các dạng thiết kế thường gặp

  Cầu trục treo với nhiều đường dầm treo là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất để sử dụng một không gian lớn (nhịp khẩu độ có thể lớn hơn 90m). Thông qua hệ thống khóa liên kết thay đổi ray Xe trượt Pa-lăng có thể thay đổi qua lại làm việc ở các xưởng khác nhau. Giúp cho các khu làm việc có thể kết nói với nhau. Nếu kèm theo tính năng tự xoay cho Xe trượt Pa-lăng, có thể tối ưu hoá không gian làm việc khả dụng.

  Dạng treo dầm đôi

  Dạng treo dầm đôi

  Kiểu treo nhiều đường dầm dọc

  Cẩu trục dạng treo
  • Nhà
  • Cẩu trục dạng treo
  Cầu trục dạng treo là lựa chọn trong không gian không có cột, chiều cao thông thủy thấp, nhà có nhịp lớn, xưởng sản xuất máy bay.
  Cẩu treo dầm đơn chiếm khá ít không gian, hệ thống dầm dọc được cố định trực tiếp dưới kèo nhà xưởng, các bánh xe chuyển động ở mặt dưới dầm dọc, móc cẩu giới hạn biên móc cẩu vì thế nhỏ lại, giúp tận dụng hầu hết không gian kèo nhà xưởng.

  Thông số kỹ thuật cơ bản

 • Tải trọng
 • Khẩu độ nhịp
 • Tốc độ nâng hạ
 • Tốc độ di chuyển ngang
 • Tốc độ di chuyển dọc dài
 • tải trọng nâng có thể đạt 16 tấn
  tối đa có thể đạt tới 25m (điển hình)
  đạt đến 12.5m/min, có thể tùy vào lựa chọn máy kéo
  tối đa có thể đạt 30m/min
  tối đa có thể đạt 40m/min

   

  Các dạng thiết kế thường gặp

  Cầu trục treo với nhiều đường dầm treo là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất để sử dụng một không gian lớn (nhịp khẩu độ có thể lớn hơn 90m). Thông qua hệ thống khóa liên kết thay đổi ray Xe trượt Pa-lăng có thể thay đổi qua lại làm việc ở các xưởng khác nhau. Giúp cho các khu làm việc có thể kết nói với nhau. Nếu kèm theo tính năng tự xoay cho Xe trượt Pa-lăng, có thể tối ưu hoá không gian làm việc khả dụng.

  Dạng treo dầm đôi

  Dạng treo dầm đôi

  Kiểu treo nhiều đường dầm dọc