• Nhà
  • Thông tin mới
  • Hiệp lý công ty Hữu Mậu Mr. Shawn đến thăm Chủ tịch PEBSAL, ông Newaz

Hiệp lý công ty Hữu Mậu Mr. Shawn đến thăm Chủ tịch PEBSAL, ông Newaz

2018-05-28

Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Bangladesh, cũng như tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Chủ tịch ông Newaz, việc mở rộng nhà máy tại Comilla đã được hoàn thành, với sản lượng hàng năm là 36.000 tấn. Trụ sở hoạt động tại Dhaka cũng được chuyển đến Tòa nhà Alliance với nội thất rộng rãi hơn. Hiệp lý Hữu Mậu mr. Chen đã đến chúc mừng chuyến trở lại vào tháng 5/2018.

ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cần trục và chế độ hậu mãi nhanh chóng dịch vụ ở Bangladesh. Xây dựng các biện pháp đối phó và tăng cường các mô hình hợp tác. "